Make your own free website on Tripod.com

Turkish-English Translations

English-Turkish Translations

by

Whitecastle Translation Service ™


ENGLISH:

We are the experts in translating from Turkish to English and from English to Turkish.
 
We are based in New York, NY, USA.
 
We translate all kinds of text, recordings, books, manuals and documents (including credentials, transcripts and diplomas). (Upon special and separate request, credential evaluation opinions can also be issued.)
 
We are experts in legal translations. Our legal expert was trained in both Turkish Law Schools and American Law Schools and licensed to practice law in both countries.
 
We also translate business, finance, banking, technical, engineering and scientific documents and texts.
 
We accept rush jobs and urgent requests.
 
We serve and deliver worldwide.
 

Contact Information

Please initially contact us by e-mail and/or fax at:
 
E-mail1: turkishenglish@hotmail.com
E-mail2: turkishenglish@yahoo.com
FAX/Voice1: (320) 213-7180 (USA)
FAX/Voice2: (208) 445-7965 (USA)
 
To prevent any possible communication delay or failure, the simultaneous use of the two of the above four contact mediums is highly recommended (any two of them or preferably a fax and also e-mail). We would appreciate sample pages or pieces. Customer business is kept strictly confidential.

TÜRKÇE:

Ingilizce-Türkçe Tercüme

Türkçe-Ingilizce Tercüme

Whitecastle ("Pamukkale") Tercüme Bürosu ™

 

Biz Türkçeden Ingilizceye ve Ingilizceden Türkçeye çeviri uzmaniyiz.

Bizim merkezimiz New York, NY, ABD'dir.

Biz her tür ve çesit metin, ses kayidi, kitap, kilavuz, rehber, evrak ve belgeyi tercüme ederiz (akademik basari ve uzmanliklar, transkript ve diplomalar dahil). (Özel ve ayri istek üzerine, biz akademik denklik ve yeterlilik görüsü de verebiliriz.)

Biz hukuki tercümelerde uzmaniz. Bizim hukuk uzmanimiz hem Türk Hukuk Fakültelerinde hem de American Hukuk Fakültelerinde egitim ve ögrenim görmüs ve her iki ülkede de avukatlik yapma ruhsatini almistir.

Biz is, ticari, finans, bankacilik, teknik, mühendislik ve bilimsel dokümanlari ve metinleri de tercüme ediyoruz.

Acil ve ivedi isleri kabul ediyoruz.

Dünya çapinda hizmet veriyoruz.

Irtibat Bilgisi:

Lütfen bize önce e-mail ve/veya faks ile ulasiniz:
 
E-mail1: turkishenglish@hotmail.com
E-mail2: turkishenglish@yahoo.com
FAX/Voice1: (320) 213-7180 (ABD)
FAX/Voice2: (208) 445-7965 (ABD)
 
Her hangi bir olasi gecikme veya ulasim kaybini önlemek için, yukardaki dört irtibat yolundan ayni anda ikisinin birlikte kullanilmasi çok tavsiye edilir (rastgele dörtten ikisi veya tercihen bir faks ve bir e-mail). Örnek sayfa yada parça gönderilmesi tavsiye edilir. Müsteri isleri kesinlikle gizli tutulur.

Copyright © 2001 by Whitecastle Translation Service ™
Whitecastle Translation (SM) --- Whitecastle Tercüme Bürosu ™ --- Pamukkale Tercüme Bürosu ™